קעניאַ

More: Nairobi , Kisumu , Nieri , Nakuru , נאַיוואַשאַ , מאַרסאַביט